Bảo vệ an toàn tuyệt đối tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng

Đây là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng. Vì vậy, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn cho Tuần lễ Cấp cao APEC, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; kiềm chế và làm giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường; không để xảy ra "điểm nóng" về an ninh trật tư trên địa bàn thành phố. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đại biểu và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.