CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THÀNH LONG
Địa chỉ : 30 Đào Tấn, phường Bình Hiên, quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại : (+84) 903.538.778
Fax : 0236.3.582.789
Email : thanhlongvn.dn@gmail.com
Website : thanhlongvn.com.vn