Bảo vệ Thành Long tại Đà Nẵng bảo vệ chương trình Trại hè Năng Lương MILO 2017

Trại hè năng lượng MILO 2017 lần thứ 5 được tổ chức cho các em nhỏ từ 6 đến 12 tuổi, địa điểm diễn ra tại các thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội và Hồ Chí Minh.
Chương trình có các môn được các bé yêu thích như môn Bóng đá, bóng rổ, nhảy hiện đại,...Chương trình qui tụ khoảng 130.000 phụ hunh và trẻ em tham gia.
Chương trình MILO lần thứ năm tại Đà Nẵng được tổ chức từ tháng 6 và kết thúc ngày 16-7 năm 2017 tại sân vận động Quân khu 5.
Công ty bảo vệ Thành Long là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho giải đấu thành công tốt đẹp.