Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) -  Phòng Kinh doanh 02363.700.833
Dịch vụ bảo vệ
Hình ảnh hoạt động
tin tức chung
Tỉnh Quảng Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Ngày 20-7-2017, tại thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 18 thành phố, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh.
Nhín chúng, trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá và ổn định qua các năm, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,6%, đạt 42% kế hoạch.
UBND tỉnh Quảng Nam cũng triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giái phóng mặt bằng, đặc biệt là tại các dự án trọng điểm của tỉnh.
Công tác cải cách hành chính được tăng cường, môi trường đầu tư được cải thiện, có 11 dự dự án FDI đã cấp phép với hơn 80 triệu USD được đầu tư vào địa bàn tỉnh.
Bên cạnh những mặt đạt được thì những hạn chế cũng được đánh giá và triển khai biện pháp khắc phục, phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
hội nghị trực tuyến