Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) -  Phòng Kinh doanh 02363.700.833
Dịch vụ bảo vệ
Hình ảnh hoạt động
Tin tức nội bộ
(Công ty bảo vệ tại Đà Nẵng), Công tác đảm bảo PCCC và cứu hộ cứu nạn tại thành phố Đà Nẵng
Triển khai cung cấp bảo vệ cho Nhà Máy Rio tại Cụm Công nghiệp Tây An huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.
Bảo vệ cho chương trình Trại hè năng lượng năm 2017 tại Đà Nẵng, Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Thành Long triển khai ...