Hotline : 0903.538.778 (Mr. Nhị) -  Phòng Kinh doanh 02363.700.833
Dịch vụ bảo vệ
Hình ảnh hoạt động
Tin tức nội bộ
Triển khai cung cấp bảo vệ cho Nhà Máy Rio tại Cụm Công nghiệp Tây An huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.
Bảo vệ cho chương trình Trại hè năng lượng năm 2017 tại Đà Nẵng, Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Thành Long triển khai ...
Công ty bảo vệ Thành Long triển khai dịch vụ bảo vệ tại Dự án Nam Hội An thuộc huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.
Công ty bảo vệ Thành Long tại Đông Quế Sơn cung cấp dịch vụ bảo vệ Nhà Máy Germton Industry Ltd.